Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI
W ŁYKOSZYNIE

Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail:reha.lykoszyn@gmail.com


Rehalibitacja Łykoszyn


REHABILITACJA POURAZOWA


Specjalistyczne zajmiemy się uszkodzeniami i obrażeniami powstałymi w wyniku zadziałania czynnika mechanicznego, wszelkie urazy złamania, zwichnięcia, skręcenia, zespoły przeciążeniowe oraz zmiany entezopatyczne.