Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI
W ŁYKOSZYNIE

Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail:reha.lykoszyn@gmail.com


Rehalibitacja Łykoszyn

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA


Głównym celem jest doprowadzenie do takiej wydolności organizmu, dzięki której pacjent może zwiększyć swoją samodzielność i niezależność. Dążymy do możliwego maksymalnego usprawniania pacjenta, zmniejszenia dyskomfortu wynikającego z przewlekłej choroby i długotrwałego bólu, a także przekonania i zachęcenia do codziennej aktywności fizycznej poprawiającej jakość życia.