Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI
W ŁYKOSZYNIE

Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail:reha.lykoszyn@gmail.com


Rehalibitacja Łykoszyn


REHABILITAJA NEUROLOGICZNA


Specjalistyczne zajmiemy się uszkodzeniami i obrażeniami powstałymi w wyniku zadziałania czynnika mechanicznego, wszelkie urazy złamania, zwichnięcia, skręcenia, zespoły przeciążeniowe oraz zmiany entezopatyczne.

Celem rehabilitacji jest nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek jest traktowany indywidualnie.