Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI
W ŁYKOSZYNIE

Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail:reha.lykoszyn@gmail.com


Rehalibitacja Łykoszyn


CENNIK - pobyt NFZ


Prosimy o kontakt telefoniczny
ODDZIAŁ REHABILITACJI W ŁYKOSZYNIE
Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87