Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI
W ŁYKOSZYNIE

Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail:reha.lykoszyn@gmail.com


Rehalibitacja Łykoszyn

KONTAKT


Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI W ŁYKOSZYNIE
Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail: reha.lykoszyn@gmail.com


Zostaw Nam wiadomość a my skontaktujemy się z Tobą.
(Formularz poniżej)

FORMULARZ KONTAKTOWY


*Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli: Oddział Rehabilitacji w Łykoszynie. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w polityce prywatności. Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem będą podmioty pomagające Nam w działaniach związanych z opisanym wyżej marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.


Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w portalu rehabilitacjalykoszyn.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres danych Na potrzeby świadczenia usług na stonie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu.

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest:
Oddział Rehabilitacji w Łykoszynie
Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87

Cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Rehabilitacja Łykoszyn za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Rehabilitacja Łykoszyn może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu marketingowym do kontaktu z użytkownikiem.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Rehabilitacja Łykoszyn w ramach kontaktu przez FORMULARZ KONTAKTOWY.
Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Rehabilitacja Łykoszyn nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Rehabilitacja Łykoszyn może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Rehabilitacja Łykoszyn może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Udostępnianie danych osobowych Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników strony osobom trzecim.
Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.