Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI
W ŁYKOSZYNIE

Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail:reha.lykoszyn@gmail.com


Rehalibitacja Łykoszyn


KINEZYTERAPIA


Kinezyterapia czyli najprosciej mówiąc - leczenie ruchem. Podstawą kinezyterapii są różnego rodzaju ćwiczenia lecznicze, inaczej nazywane gimnastyką leczniczą. Celem tych ćwiczeń jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności lub, jeśli nie ma możliwości powrotu do pełnego zdrowia, chociaż częściowej sprawności fizycznej.

Oferujemy Państwu zabiegi:
• miejscowe – dobór ćwiczeń zależy od stanu funkcjonalnego kuracjusza, zmian chorobowych w narządach ruchu. Do ćwiczeń miejscowych zaliczamy:
- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia w odciążeniu
- ćwiczenia czynne
- ćwiczenia prowadzone
- ćwiczenia z oporem
- ćwiczenia samowspomagane
- ćwiczenia synergistyczne
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia relaksacyjne
- wyciągi
- pionizacja i nauka chodzenia
- redresje

• ogólną – ćwiczenia te ściśle okolic występowania zmian chorobowych, w skład ćwiczeń ogólnych wchodzą:
- ćwiczenia ogólnokondycyjne
- ćwiczenia gimnastyki porannej

• kinezyterapeutyczne – – jest to metoda najbardziej efektywna, najbardziej specjalistyczna. Ta metoda bardzo często korzysta z diagnostyki przed podjęciem rehabilitacji i korzysta z najnowszych badań z zakresu fizjologii i biomechaniki. - PNF – odtwarza ona prawdziwą funkcje ruchową organizmu po przebytej chorobie ortopedycznej lub neurologicznej.