Rehalibitacja Łykoszyn

ODDZIAŁ REHABILITACJI
W ŁYKOSZYNIE

Łykoszyn 21, 22-652 Telatyn
tel. 84 661 36 87
e-mail:reha.lykoszyn@gmail.com


Rehalibitacja Łykoszyn


INFORMACJE


Zabiegi w naszym Ośrodku wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny w tym:

ODDZIAŁOWA
mgr Agnieszka Podolska - Zarosa

FIZJOTERAPEUCI
• mgr Agata Romańczuk
• mgr Joanna Bałka
• mgr Katarzyna Kamińska
• mgr Marcin Kwaśny
• mgr Anna Wiśniewska
• mgr Natalia Lewicka
• mgr Ewelina Bednarczyk
• mgr Diana Gardias
• mgr Elżbieta Jóźwik
• lic. Katarzyna Gawęda